Yamaha XS 400 SE, 1982

Välkommen till Peters sida

Under arbete!! Snart färdigt!