Yamaha AS3 125, 1973

Välkommen till Peters sida

Under arbete!! Snart färdigt!